עמוד הבית > חוק וחברה במקרא > החוק בספר דבריםעמוד הבית > תקופת המלוכה > דוד

תקציר
בפרשת אונס תמר על ידי אמנון (שמואל ב י"ג) אמנון חוטא פעמים: גם באונס וגם בסירוב לשאת את תמר לאחר העונש. דוד על פי המקובל באותם הימים, היה אמור לשפוט בסוגיה, אך המנעותו מלעשות זאת גררה את הפרשיה הבאה - רצח אמנון על ידי אבשלום.

 
אונס ורצח במשפחה | מחברת: גליה דורון
 

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית

החוק בספר דברים וכן חוקי ממלכת אשור קובעים שאדם האונס בתולה שאינה מאורסת לאיש חייב לשלם לאביה פיצוי כספי, עליו לשאתה לאישה ואסור לו לגרשה (דברים כב, 28-29).

בפרשת אונס תמר, אמנון חוטא לא רק בבצעו אונס אלא גם בכך שסירב לשאת את תמר לאישה וגירש אותה. (נישואין עם אחות שאינה מאותה אם לא היו אסורים בתקופת האבות. למשל, אברהם מציג את שרה אשתו כאחותו, אך לא מאותה אם. במשפחות המלוכה במצרים ובפרס נהגו המלכים לשאת את אחיותיהם לנשים, אולי כדי להבטיח את המשכיות השושלת בתוך המשפחה.)

יש להניח כי על פי הנוהג באותם הימים היה על דוד, כאבי המשפחה, לשפוט את אמנון. משלא עשה זאת, לקח אבשלום את החוק לידיו ורצח את אחיו. בחברות מסורתיות גם כיום רצח למען שמירה על "כבוד המשפחה" אינו נחשב עברה. אין ספק שאבשלום, הבורח אל משפחת אמו בגשור לאחר רצח אמנון, חושש לחייו; הוא חושש שיחולו עליו מנהגי גאולת הדם, כפי שמתארת האישה החכמה מתקוע. גם מנהגי גאולת דם היו מקובלים בחברה השבטית. עם הקמת הממלכה ומיסודה של מערכת משפטית ממלכתית פחתו כנראה המקרים שבהם הזדקקו קרובים למנהגי גאולת דם.

סיפור רצח אמנון בידי אבשלום מסובך במיוחד מכיוון שמדובר כאן באונס ורצח בין אחים, בעוד אבי המשפחה, המלך, הוא מי שאמור להכריע בדין.

ביבליוגרפיה:
כותר: אונס ורצח במשפחה
מחברת: דורון, גליה
שם ספר: להקים ממלכה
מחברים: הרקוב, זהר ; פנוי, פנוי ; דורון, גליה
עורכת הספר: מירן, שושי
תאריך: 2005
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. המשך כותר: פרקים מספר שמואל - התגבשות המלוכה בישראל מסוף ימי השופטים ועד דוד המלך. פרקים מספר ישעיהו - שלטון, חברה ומוסר.
2. ייעוץ מדעי: ד"ר אסנת זינגר.
3. ייעוץ דידקטי: תמר שילה.
4. כרטוגרפיה: ד"ר אורנה צפריר-ראובן.
מאגר ספרות הקודש | מאגר מידע |
פורום | קהילת מורים | אחיתופל | מקראנט ילדים | מקראוידאו | חדש בתנ"ך
חברי מקראנט | צור קשר | עזרה | תמיכה טכנית


סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך