בת שבע | מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
 

גשר מפעלים חינוכיים
חזרה3

בת שבע בת אליעם (שמואל ב, י"א 3) היא אשתו של אוריה החיתי, שהיה מפקד צבא ביבוס, ואולי נכדתו של אחיתופל הגילוני, יועצו של דוד המלך (שמואל ב, כ"ג 34).

ייתכן שבראשיתה אין היא בת משפחה ישראלית, אלא בת משפחה חיתית שעברה לשירותו של דוד לאחר כיבוש ירושלים. רמז לאפשרות זו בשמה הנוכרי של בת שבע כפי שמופיע בדברי הימים א, ג' 5: בת שוּעַ בת עמיאל.
דוד חשק בבת שבע, וכדי להשיגה גרם למותו של אוריה בעלה בקרב נגד רבת עמון (שמואל ב, י"א). לאחר מכן דוד נשא אותה לאישה ונתן הנביא הוכיח אותו על כך במשל  'כבשת הרש' (שם, י"ב 12-1). בנם הראשון של דוד ובת שבע מת (שם, י"ב 23-15) ובנם השני הוא שלמה (י"ב 25-24).
לפי דברי הימים א, ג' 5, בת שבע ילדה לדוד 4 בנים: שמעא, שובב, נתן ושלמה. שלמה נבחר מבין כל בני דוד והפך ליורשו. בת שבע הייתה גבירה מכובדת מאוד בבית שלמה (מלכים א, ב' 22-13).


מעבר למונחון > לקסיקון מקרא