ברית אבות | מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
 

גשר מפעלים חינוכיים

ה' כרת ברית עם אברהם אבינו: ברית בין הבתרים (בראשית ט"ו), וברית מילה (בראשית י"ז).

בבריתות אלו חוזר ה' על הבטחותיו לעשות את אברהם לגוי גדול, ולתת לו ולזרעו את ארץ כנען. על הבטחות אלה לזרע ולארץ חוזר ה' גם לפני יעקב (בראשית כ"ח 15-10).
בתוקף ברית זו מציל ה' את ישראל משעבוד מצרים ומנחיל להם את ארץ ישראל.
במעמד הר סיני כורתים ה' והעם כולו ברית: 'בְּרִית סִינַי' מהווה אישור והרחבה של הברית שכרת ה' עם האבות.
עשרת הדיברות, שהם חוקים המנוסחים כצווים חד-משמעיים, הם הצהרת העקרונות לכל החוקים והמצוות שתובע ה' מן העם, והם גם העדוּת לברית, לכן הם נקראים "דברי הברית";
הלוחות שעליהם נכתבו עשרת הדברות נקראים "לוחות הברית", או "לוחות העֵדוּת", ספר החוקים הוא "ספר הברית" והארון שבו נשמרים הלוחות הוא "ארון הברית".
בתוקף הברית שכרת אלוהים עם האבות, ואחר כך עם העם כולו, חוזר אלוהים ומושיע את ישראל בהזדמנויות שונות, למרות שבני ישראל חוזרים ומֵפֵרִים את התחייבותם כלפיו.

לקריאה נוספת באתר לקסיקון לתרבות ישראל:
ברית בין הבתרים


מעבר למונחון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: ברית אבות
שם אתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור : גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות: גשר מפעלים חינוכיים
מאגר ספרות הקודש | מאגר מידע |
פורום | קהילת מורים | אחיתופל | מקראנט ילדים | מקראוידאו | חדש בתנ"ך
חברי מקראנט | צור קשר | עזרה | תמיכה טכנית


סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך