יראת אלהים | מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
 

גשר מפעלים חינוכיים

המושג "יראת אלוהים" מבטא את תחושת הפחד המלוּוָה בתחושת כבוד וקדושה כלפי האלוהים.

מושג זה מבטא עמדה רגשית נפשית כלפי ה' - תגובת האדם על גילויי גבורת אלוהים בכל צורה שהיא, ומביעה אמונה עמוקה בעליונות האלוהים ובצדקתו, בהיותו רב חסד ואמת, ומשגיח על עולמו בצדק ובמשפט. יראת אלוהים משפיעה על כל חיי האדם - גם בתחום הרוחני ("יראת ה' ראשית דעת", משלי א' 2 ועוד), וגם בתחום המעשי - שמירת מצוות, עשיית הטוב, יראת החטא והתרחקות מכל מעשי עוול (כגון: "לא תקלל חירש ולפני עיוור לא תתן מכשול, ויראת מאלוהיך", ויקרא י"ט 14).
בנוסף ליראה נדרש האדם לאהוב את ה': "ועתה ישראל, מה ה' אלוהיך שואל מעמך? כי אם ליראה את ה' אלוהיך, ללכת בכל דרכיו, ולאהבה אותו…" (דברים י' 12). מכאן נראה שיראת ה' קשורה באהבת ה'.
בספרות חז"ל משתמשים במושג "יראת שמים" (במקום "יראת אלוהים"). יראה זו נחשבת למצוות "עשה", על פי הכתוב: "את ה' אלוהיך תירא, ואותו תעבוד" (דברים ו' 13), והיא נתונה לבחירתו החופשית של האדם: "הכל בידי שמים - חוץ מיראת שמים" (תלמוד בבלי, מסכת ברכות, דף לג, ע"ב).


מעבר למונחון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: יראת אלהים
שם אתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור : גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות: גשר מפעלים חינוכיים
מאגר ספרות הקודש | מאגר מידע |
פורום | קהילת מורים | אחיתופל | מקראנט ילדים | מקראוידאו | חדש בתנ"ך
חברי מקראנט | צור קשר | עזרה | תמיכה טכנית


סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך