מסגרת, אנקלוזיו | מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
 

גשר מפעלים חינוכיים

אמצעי אמנותי המעניק גבולות ליחידה ספרותית על ידי קביעת "דֶלֶת" ו"סוֹגֵר": ביטויים דומים שחוזרים במשפט הפותח ובמשפט הסוגר של אותה יחידה, אשר מבטאים הצעת רעיון וסגירתו. "סוֹגֵר מֵעֵין הַדֶּלֶת".

 

דוגמאות:
-בבראשית כ"ה "הדלת" הפותחת יחידה (פסוק 20): "ויהי יצחק בן ארבעים שנה בקחתו את רבקה… לו לאשה", והסוגר את היחידה (בפסוק 26): "ויצחק בן ששים שנה בלדת אותם" – ציון גילו של הגיבור בפתיחת היחידה הספרותית ובסיומה;
- בשמות י"ח: הדלת היא: "ויקח יתרו חותן משה את ציפורה אשת משה אחר שילוחיה" (בפסוק 2), והסוגר: "וישלח משה את חותנו, וילך לו אל ארצו" (שם, 27) – נושא השילוחים פותח וסוגר את היחידה הספרותית;
- בתהלים ח': "ה' אדונינו, מה אדיר שמך בכל הארץ" (הדלת שבפסוק 2 זהה לסוגר שבפסוק 10) – זהו מזמור שבח לאלוהים הפותח וסוגר בקריאת הַלֵל לאל.


מעבר למונחון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: מסגרת, אנקלוזיו
שם אתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור : גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות: גשר מפעלים חינוכיים
מאגר ספרות הקודש | מאגר מידע |
פורום | קהילת מורים | אחיתופל | מקראנט ילדים | מקראוידאו | חדש בתנ"ך
חברי מקראנט | צור קשר | עזרה | תמיכה טכנית


סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך