מסע תגלת פלאסר השלישי | מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
 

גשר מפעלים חינוכיים

בשנת 734 לפני הספירה יצא תגלת פלאסר ה- 3,מלך אשור, למסע "נגד פְּלֶשֶׁת", ובשנת 733/2 לפני הספירה הוא יצא למסע "נגד דַּמֶשֶׂק", כלומר, לדרום סוריה וארץ ישראל. לא ברור הקשר שבין שני המסעות האלה לארץ ישראל.
המסעות מתוּעדים בתעודה אשורית שנכתבה לצורך מניין השנים, וידועה במחקר בשם "הַכְרוֹנִיקוֹן הָאֶפּוֹנִימִי" (כל שנה נקראת על שם פקיד מסוים, המכונה אֶפּוֹנִים, או על שם המֶלך).

הערה: השנים אינן מצוינות בלוח עצמו, אלא הן פרי חישובים של החוקרים.
השנה / שם האֶפּוֹנים / תואר / המאורע:
735 /אשור-שַלִמַנִ /נציב ארפח' / נגד אררט
734 / בִּלִ-דָן / נציב כלח /נגד פלשת
733 / אשור-דַאִנַנַ / נציב מַזַמֻאַ / נגד דמשק
732 / נבו-בּלִ-אֻצֻר / נציב סִאְמֵ / נגד דמשק
731 /נרגל אֻבַּלִט / נציב אַחִ'זֻחִ'זַ / נגד סַפִּיִ
730/ בֵּל-לוּדַרִ / נציב תִלְ / בארץ
המסע "נגד פְּלֶשֶׁת": מתוך שבר תעודה אחרת, מסתבר שתגלת פלאסר ה- 3יצא למסע "נגד פלשת" כדי להילחם בחַנוּן מלך עַזָה. בתעודה מסופר שחנון ברח למצרים, וכי מלך אשור שיעֲבֵּד שבטים נודדים באיזורי הסְפָר הדרומי של ארץ ישראל.
המסע "נגד דמשק": קטעים של שש כתובות שונות, שבהם נזכרים פרטים על המסע שנערך בשנת 733/2 לפני הספירה:
כתובת א.
[…] חַדַר, עיר אבותיו של רְצין מדמשק, מקום הולדתו, צרתי עליה וכבשתיה. 800 איש (שבויים) יחד עם רכושם… בקרם וצאנם לקחתי שלל. 750 איש שלל העיר כרצ… שלל העיר ארמ. 500 איש שלל העיר מתנ לקחתי. 91 ישובים… של 16 מחוזות ארץ דמשק (כבשתי), ועשיתים כמו תֵּל (חוֹרָבוֹת שלאחר) המבול.
כתובת ב.
את ארץ בית חֲזָאֵל הרחבה על סביבותיה, מן… אשר בגבול ארץ בית עומרי, אל גבול אשור סיפחתי. חִירָם מארץ צוֹר, אשר עם רְצין כרת ברית… את העיר מחלב, עיר מעוזו, יחד עם ערים גדולות כבשתי. ולפני התייצב ונשק רגלַי. 20 כיכר זהב… מלבושים צבעוניים, מפקדים, מנגנים ומנגנות… מחוזות ארץ… יחד עם הערים סביבותיהם… את הוֹשֵׁעַ למלכות עליהם המלכתי.
כתובת ג.
את העיר כספון אשר לחוף הים העליון… את העיר קנת, העיר גלעד, העיר אֲבֵל [בית מעכה?], שבגבול ארץ בית-עומרי, וארץ חֲזָאֵל כולה, על סביבותיה, אל תחום אשור סיפחתי. את קצינִי כְּפֶּחָה עליהם הפקדתי…
כתובת ד.
במסעותי הקודמים את כל ערי… מניתי כשלל. את העיר שומרון לבדה השארתי.
כתובת ה.
כמו סערה… מחוזות ארץ בית… העיר עכברה, 650 (שבויים) שלל העיר… שלל העיר חנתון (=בגליל התחתון), 650 (שבויים) שלל העיר… שלל העיר יוטבת, 650 שלל העיר… את כולם, יחד עם רכושם, לקחתי. העיר ארומה, העיר מרום,… . מַתִנְתִ מלך אשקלון חטא לשבועה עמי, את מפלת רצין ראה, ובהתקפת… נתקף. את רֻכִּבְּתִ בן מַתִנְתִ על כיסא המלכות (באשקלון) הושבתי… התחנן אלי.
כתובת ו.
את ארץ בית עומרי… כל תושביה עם רכושם, אל ארץ אשור הבאתי. את פֶּקַח מלכם הורידו, ואת הוֹשֵׁעַ למלכות עליהם השכנתי. 10 כיכר זהב… כיכר כסף… קיבלתי מהם, ואל ארץ אשור הבאתי. ואשר לשמשי מלכת ארץ ערב… הרגתי, 1,100 אנשים, 30,000 גמלים, 20,000 בקר… 5,000 מיכלי בשמים… - ואת אַדְבְּאִלִ כ'שוער' על גבול מצרים הפקדתי.
על פי מלכים ב' ט"ז, דברי הימים ב' כ"ח וישעיה ז'-ט' מתבררים הפרטים הבאים:
א. תגלת פלאסר ה- 3 כבש את דמשק, המית את רצין, מלך ארם-דמשק, והִגְלָה את תושביה.
ב. תגלת פלאסר ה- 3 כבש את עבר הירדן המזרחי ואת הגליל, והגלה אוכלוסייה ישראלית.
ג. הושע בן אלה קָשַר על פקח בן רמליהו, הֵמיתוֹ, ועלה למלוכה.
ד. הרצף והקשר שבין פרטים איננו ברור.
ה. בתקופת תגלת פלאסר ה- 3 לא נערכו קרבות פנים אל פנים, אלא נהגו לשים מצור על ערים אויבות, עד שנכנעו.


מעבר למונחון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: מסע תגלת פלאסר השלישי
שם אתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור : גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות: גשר מפעלים חינוכיים
מאגר ספרות הקודש | מאגר מידע |
פורום | קהילת מורים | אחיתופל | מקראנט ילדים | מקראוידאו | חדש בתנ"ך
חברי מקראנט | צור קשר | עזרה | תמיכה טכנית


סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך