מתנה | מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
 

גשר מפעלים חינוכיים

מתנה היא דבר שאדם נותן לחברו ללא תשלום, לאות חיבה והוקרה, או לזכר אירוע כלשהו. לעיתים באה המתנה לשם השגת רווח כלשהו לנותן המתנה.

מילים נרדפות: תשורה, מנחה, משאת, שי, דורון.
גם תרומת הקודש לבית המקדש ולכוהנים נקראת מתנה (שמות כ"ח 38; דברים ט"ז 17-16). כהונת הכבוד שניתנה לכוהנים לשרת בקודש נקראת 'עבודת מתנה' (במדבר י"ח 7), והלווים המשרתים בקודש נחשבים למתנה לה' (שם, פסוק 6). התנ"ך מצווה על מתן מתנת-יד (דברים ט"ז 17-16), מתנות כהונה, עניים וכדומה.
דוגמאות לשימוש במילה מתנה כתשורה:
מתנה: אברהם נותן לבני הפילגשים מתנות, כדי שיוותרו על זכויות הירושה שלהם (בראשית כ"ה 6);
בפורים נהוג לתת מתנות לעניים (אסתר ט' 22);
בעל ספר משלי אומר "שונא מתנות יחיה" (ט"ו 27).
מנחה: "קחו מזמרת הארץ בכליכם, והורידו לאיש (=ליוסף) מנחה" (בראשית מ"ג 11, ושוב בפסוק 15, ועוד); "במנחה פניךְ יחלו" (תהלים מ"ה 13).
מַשְׂאֵת: "וישא משאות מאת פניו אליהם, ותרב משאת בנימין ממשאות כולם" (בראשית מ"ג 34); "ויתן משאת כיד המלך" (אסתר ב' 18) ועוד.
תשוּרה: "ותשורה אין להביא לאיש האלוהים " (שמואל א, ט' 7).
שי: "לךָ יובילו מלכים שי" (תהלים ס"ח 30).
דורון – מילה מאוחרת, בתר-מקראית, על פי היוונית: "התחיל משלח להם דורונות" (בראשית רבה, ע"ט); "התקין [יעקב ] עצמו לשלושה דברים – לדורון, לתפילה למלחמה " (רש"י לבראשית ל"ב 9).


מעבר למונחון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: מתנה
שם אתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור : גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות: גשר מפעלים חינוכיים
מאגר ספרות הקודש | מאגר מידע |
פורום | קהילת מורים | אחיתופל | מקראנט ילדים | מקראוידאו | חדש בתנ"ך
חברי מקראנט | צור קשר | עזרה | תמיכה טכנית


סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך