קדם, בני קדם | מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
 

גשר מפעלים חינוכיים

קדם פירושו לפנים, קדימה, היפוכו של אחור. מאחר והקדמונים ציינו את כיווני רוחות השמים תוך הפניית הפנים למזרח, לזריחת השמש, הרי המושגים "קדם" ו"מזרח" הם נרדפים.

לביטוי קדם גם משמעות כרונולוגית: "מימי קדם" פירושו לפנים, בעבר.

ארץ בני קדם – נזכרת בבראשית (כ"ה 5-6) כארצם של צאצאי אברהם אבינו ופילגשיו. היא משתרעת על פני המדבריות מצפון ערב ועד לאיזור הפרת התיכון, ממזרח לארץ ישראל, כולל המדבר הסורי. במרוצת הזמן איבד השם את ייחודו הגיאוגראפי ונעשה למונח כולל לאיזורי הספר והמדבריות שממזרח לסוריה וארץ ישראל.

בני קדם – מוזכרים במקרא בדרך כלל בהקשר של התנגשויות נוודים מדבריים עם אוכלוסיית הקבע שבסְפַר הארץ הנושבת. אלה בדווים, שאורח חייהם קשור לגמלים ולישיבה באוהלים, לצאן ולמקנה (שופטים ו' 5; איוב א' 3). בסיפור גדעון נזכרים מדיין, עמלק ובני קדם כפולשים ביחד לארץ ישראל המיושבת (שופטים ו' 3). במקורות אחרים, במקרא ובבבל, הם נקראים ערבים, וביניהם "בני קידר".

בני קדם היו ידועים בחוכמתם (מלכים א', ה' 10).

בני קדם נזכרו בנבואת הנחמה של ישעיהו (י"א 11-16) כמי שיקבלו עונשם ויסבלו מבני ישראל לאחר קיבוץ הגלויות ואיחוד אפרים ויהודה, יחד עם פלישתים, אדום, מואב ובני עמון (14). יתכן שהכוונה לארמים שישבו גם כן בעבר הירדן המזרחי.

 


מעבר למונחון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: קדם, בני קדם
שם אתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור : גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות: גשר מפעלים חינוכיים
מאגר ספרות הקודש | מאגר מידע |
פורום | קהילת מורים | אחיתופל | מקראנט ילדים | מקראוידאו | חדש בתנ"ך
חברי מקראנט | צור קשר | עזרה | תמיכה טכנית


סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך