תרומה במקרא | מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
 

גשר מפעלים חינוכיים

דברים הנמסרים לאל או לכוהנים.

שימוש לשון אופייני הוא: "תרימו תרומה לה'" (במדבר טו 19), לתת תרומה (שמות ל 14) ולהביא תרומה (שמות לה 21).

המובן הבסיסי של תרומה הוא נשא, הגביה, הניף, אך המילה קיבלה מובן של נידב, תרם, נתן מתנה (ויקרא כב 15), וכן: הניח הצידה, הפריש (שמות לב 24), במיוחד בכתובים פולחניים: הפרשת דבר מן החולין והעברתו אל הקודש, כלומר, מתנה לה'.

בשם תרומה נקראים חומרים יקרים שנתן העם למלאכת המשכן (שמות כה 2-7), מעשר (במדבר יח 24), חלה (במדבר טו 19-21), שוק ימין לכהן (ויקרא ז 32-33), וחלק מהקדשים והקורבנות שהכוהנים מצווים לאוכלם בטוהרה ולהיזהר בהם.

 


מעבר למונחון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: תרומה במקרא
שם אתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור : גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות: גשר מפעלים חינוכיים
מאגר ספרות הקודש | מאגר מידע |
פורום | קהילת מורים | אחיתופל | מקראנט ילדים | מקראוידאו | חדש בתנ"ך
חברי מקראנט | צור קשר | עזרה | תמיכה טכנית


סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך