אין מוקדם ומאוחר בתורה | מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
 

גשר מפעלים חינוכיים

לדעת חז"ל, פרשיות התורה לא נכתבו בסדר שבו נאמרו למשה בסיני. לעיתים פרשה שנאמרה קודם - באה בתורה במקום מאוחר, ופרשה שנאמרה במאוחר - נכתבה במקום מוקדם יותר.

"רבי אומר (ר' יהודה הנשיא, עורך המשנה): הרבה פרשיות סמוכות זו לזו (במיקום), ורחוקות זו מזו (בתוכן) כרחוק מזרח ממערב" (וכך גם הרבה פרשות רחוקות זו מזו במיקומן - אך סמוכות זו לזו בעניין). (ספרֵי במדבר, פיסקא קלא).רש"י, בפירושו לתלמוד (מסכת פסחים, דף ו, ע"ב) אומר: "לא הקפידה תורה על סדר מוקדם ומאוחר, ופרשיות שנאמרו תחילה - הקדימו המאוחרות (=להן), (במקראות שסדורות בפרשה אחת)."
דוגמאות:  לפי בעלי התוספות (תלמידיו וממשיכיו של רש"י בפירוש התלמוד), הקמת מערכת המשפט בשמות י"ח נעשתה בפועל רק לאחר מתן תורה, אך מסופר עליה לפני כן, כדי לא לקטוע את רצף הסיפור על פגישת יתרו ומשה ועצתו של יתרו;לפי חז"ל - ישעיה פרק ו' הוא תחילת הספר, למרות מיקומו, כי בפרק זה מתוארת הקדשת הנביא.


מעבר למונחון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: אין מוקדם ומאוחר בתורה
שם אתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור : גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות: גשר מפעלים חינוכיים
מאגר ספרות הקודש | מאגר מידע |
פורום | קהילת מורים | אחיתופל | מקראנט ילדים | מקראוידאו | חדש בתנ"ך
חברי מקראנט | צור קשר | עזרה | תמיכה טכנית


סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך