מספר נוסחאי, טיפולוגי | מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
 

גשר מפעלים חינוכיים

מספר נוסחאי הוא מספר שבהופעתו בכתוב מבטא רעיון מסויים. זהו אמצעי ספרותי מקובל בשירה ובפרוזה.

דוגמאות למספרים נוסחאיים:
- ציון המספר שלוש וכפולותיו, או ביטויים החוזרים בכתוב שלוש פעמים ובכפולות של שלוש - באים לשם הדגשה. למשל: שלושת האבות; שלושת בני נוח שהם אבות האנושות; שילוח היונה שלוש פעמים מתיבת נוח.
- המספר שבע וכפולותיו מציין שלימות: סיפור בריאת העולם בנוי באופן שהמספר שבע משמש בו עיקר: שבעת ימי השבוע; היום השביעי הקדוש - כסיומו של תהליך הבריאה; פעלים ושמות רבים בסיפור המופיעים שבע פעמים ובכפולות של שבע - מבטאים את הרעיון שהעולם נברא שלם בתכלית השלימות.  וכן: שבעים בנים לגדעון, ומספר ההפלגה - שבעתיים, פי שבעה, פי כמה וכמה.
- המספר עשר - כשלעצמו, בכפולותיו, ולעיתים בצירופים של שלוש ושבע, או חמש וחמש, מציין שלימות, יחידה שלימה: מאדם עד נוח נמנו עשרה דורות (בראשית ה'); גם מנוח עד אברהם מונים עשרה דורות (בראשית י'); בתיאור גמולו השלם של איוב הצדיק, מתואר הגמול באמצעות המספרים שלוש ושבע, וחמש וחמש (איוב א' 3-2).
- שנים עשר - זהו מספר החודשים והמזלות וגם מספר שבטי ישראל. הוא מציין הרמוניה ושלימות, ולכן מקובל בפולחן; - חיים שלמים הם מאה ועשרים שנה.
- המספר ארבעים וכפולותיו מציין תקופה שלימה: ארבעים יום וארבעים לילה שהה משה על הר סיני; ארבעים שנה נדדו בני ישראל במדבר; ארבעים שנה שקטה הארץ בתקופות השלום בימי השופטים.


מעבר למונחון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: מספר נוסחאי, טיפולוגי
שם אתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור : גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות: גשר מפעלים חינוכיים
מאגר ספרות הקודש | מאגר מידע |
פורום | קהילת מורים | אחיתופל | מקראנט ילדים | מקראוידאו | חדש בתנ"ך
חברי מקראנט | צור קשר | עזרה | תמיכה טכנית


סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך