עמוד הבית > תקופת המלוכה


 
פילוג הממלכה: ממלכת יהודה וממלכת ישראל | : ארנה צפריר- ראובן
 

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מפה של ממלכת יהודה, ממלכת ישראל והממלכות השכנות. על פי המסופר בספר מלכים א פרק י"א, פילוג הממלכה ארע בשנת 931 לפנה"ס, בימיו של רחבעם בנו של המלך שלמה. הסיבה לפילוג הייתה המתיחות בין שבטי הצפון לבית דוד ועול המיסים הכבד שהונהג בימי שלמה. ירבעם בן נבט היה המלך הראשון של ממלכת ישראל. שתי הממלכות הוסיפו להתקיים זו בצד זו עד לחורבן ממלכת ישראל על ידי אשור בשנת 720 לפנה"ס. ממלכת יהודה חרבה על ידי בבל בשנת 586 לפנה"ס.
פילוג הממלכה: ממלכת יהודה וממלכת ישראל

ממלכת ישראל קיבלה את רוב השטחים הפוריים, ובכללם חלקי מישור החוף  ואת רוב התושבים (עשרה שבטים מתוך שנים עשר). ממלכת יהודה נאלצה להסתפק בשטח הררי ומדברי או ערבתי ורוב שנותיה היתה חסרת מוצא לים פתוח.אל האסופה אטלס היסטורי תקופת המקרא : תקופת המלוכה3

ביבליוגרפיה:
כותר: פילוג הממלכה: ממלכת יהודה וממלכת ישראל
: צפריר- ראובן, ארנה
שם פרסום מקורי: אטלס מקראנט
תאריך: 2005
הוצאה לאור : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
בעלי זכויות: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאגר ספרות הקודש | מאגר מידע |
פורום | קהילת מורים | אחיתופל | מקראנט ילדים | מקראוידאו | חדש בתנ"ך
חברי מקראנט | צור קשר | עזרה | תמיכה טכנית


סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך