עמוד הבית > חוק וחברה במקרא > עשרת הדיברות

תקציר
חלק זה של המאמר שולל את הצעות החוקרים לראות בלחשים מסופוטמיים וב"וידוי" מספר המתים המצרי, מקבילות לעשרת הדברות. לדעת כותב המאמר המקבילות שהובאו מהמזרח מפרטות כל חטא אפשרי בעוד שעשרת הדיברות הם מקבץ חוקים סלקטיבי ומכוון.

 
מקורות מקבילים לעשרת הדיברות : ו | מחבר: משה ויינפלד
 

הקיבוץ המאוחד

היו חוקרים שביקשו להשוות את עשרת הדיברות עם מקורות חוץ-מקראיים מן המזרח הקדום. המקורות שנזכרו בהקשר זה היו "הווידוי השלילי" הכלול בפרק 125 של ספר המתים המצרי מכאן,18 וסדרת הלחשים המסופוטמית שרפו מכאן.19 אולם יצירות אלה שונות לגמרי מעשרת הדיברות הן מבחינת צורתן הן מבחינת תוכנן. מבחינה צורנית,ספר המתים המצרי הוא מעין וידוי של המת בטרם היכנסו לעולם הבא, ואילו השרפו הוא סדרת לחשים שנועדו לשחרר את החולה מכל עון אפשרי ועל ידי כך להביא לריפויו. צורות יעודיות אלה אינן דומות כלל לעשרת הדיברות.

ההבדל מבחינת התוכן עקרוני עוד יותר. העוונות שמונה ספר המתים המצרי מקיפים חטאים חמורים כגון רצח, ניאוף וגזל מחד גיסא, וחטאים קלים יותר כגון זיוף מידות ומשקלות, הלשנה ופגיעה בזולת מאידך גיסא. לצידם נוספים עוד חטאים מתחום הפולחן, כגון קללת האל, רשלנות בעבודת האלוהים, חילול קודש או מעילה. גם סדרת הלחשים שרפו כוללת בנשימה אחת רצח, ניאוף, גזל, שבועת שקר, רכילות, צביעות, עושק, זיוף מידות ומשקלות, הסגת גבול והימנעות מהלבשתו של אדם עירום; ושוב, לצידם ניצבים חטאים פולחניים כדוגמת אכילת מאכלים אסורים, חילול הקודש, מגע עם מנודים וכיוצא באלה. אין צורך לומר שרשימות אלה מעלות כל חטא אפשרי ואינן דומות כלל לאופיים הסלקטיבי של עשרת הדיברות.

לחלקים נוספים של המאמר:
מקורות מקבילים לעשרת הדיברות: א
מקורות מקבילים לעשרת הדיברות: ב
מקורות מקבילים לעשרת הדיברות: ג
מקורות מקבילים לעשרת הדיברות: ד
מקורות מקבילים לעשרת הדיברות: ה
מקורות מקבילים לעשרת הדיברות: ו (פריט זה)
מקורות מקבילים לעשרת הדיברות: ז

הערות:

18. M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, II, Berkeley 1976, pp. 124-132.
19. E. Reiner, Shurpu: A Collection of Sumerian and Akkadian Incantations (AfO, 11), Graz 1958

ביבליוגרפיה:
כותר: מקורות מקבילים לעשרת הדיברות : ו
שם ספר: עשרת הדברות וקריאת שמע : גיגוליהן של הצהרות אמונה
מחבר: ויינפלד, משה
תאריך: 2001
הוצאה לאור : הקיבוץ המאוחד
בעלי זכויות: הקיבוץ המאוחד
הערות: 1. ספרית "הלל בן חיים", ספרי יסוד במדעי היהדות.
2. הספר רואה אור בסיוע משרד התרבות, המדע והספורט.
מאגר ספרות הקודש | מאגר מידע |
פורום | קהילת מורים | אחיתופל | מקראנט ילדים | מקראוידאו | חדש בתנ"ך
חברי מקראנט | צור קשר | עזרה | תמיכה טכנית


סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך