עמוד הבית > סיפורי הראשית > סיפור המבולעמוד הבית > סיפורי הראשית > סיפורי הראשית ומיתוסים מקביליםעמוד הבית > עולם המקרא > בבל

תקציר
מיתוס המבול הבבלי מתחיל בבריאת האדם ומסתיים במבול ובהצלת האנושות מכליה. זוהי מסכת ספרותית בעלת עלילה עקבית המתמודדת עם שאלות אנושיות מרכזיות: איך ולאיזו תכלית נברא האדם, למה הושמדה האנושות במבול, למה האדם הוא בן-תמותה ועוד.

 
אתרח'סיס : סיפור המבול הבבלי | מחברים: שפרה ש'; יעקב קליין
 

עם עובד

סיפור המבול האכדי, או 'אתרח'סיס', כפי שהוא מכונה בימינו על שם גיבור היצירה, הוא הגדול והמורכב מכל המיתוסים שנשתמרו מן התקופה הבבלית העתיקה (מאות שמונה-עשרה-שבע-עשרה לפני הספירה). אפשר לשחזר את העלילה שחזור כמעט מלא הודות לנוסח בן שלושה לוחות, שהועתק בידי סופר ששמו אלת-איה (Ellet-Aya), בשנת מלכותו השתים-עשרה של עמיצדוקה, מלך בבל (1634 לערך לפני הספירה). המיתוס זכה, כפי הנראה, לפופולריות רבה, שכן לבד מכתבי-היד הרבים שלו, שנתגלו מראשית האלף השלישי, נמצאו שני כתבי-יד מן התקופה הבבלית התיכונה, וכתבי-יד רבים של נוסח מאוחר מאשור, מן האלף הראשון לפני הספירה.

מיתוס זה הוא מעין "פרהיסטוריה" עולמית המתחילה בבריאת האדם ומסתיימת במבול ובהצלת האנושות מכליה. לראשונה בתולדות התרבות האנושית נארגת לפנינו מסכת ספרותית בעלת עלילה עקבית המתמודדת עם שאלות אנושיות מרכזיות: איך ולאיזו תכלית נברא האדם, למה הושמדה האנושות במבול, למה האדם הוא בן-תמותה וכיוצא באלו. לא במקרה שימש סיפור המבול, המסופר בלוח השלישי של המיתוס, מקור ללוח האחד-עשר של 'עלילות גלגמש', אשר חידת מות האדם עומדת במרכזו.

ב'אתרח'סיס', בהבדל מסיפור המבול בספר בראשית, אין האלים מביאים את המבול על האדם כעונש על חטאיו. על-פי מיתוס זה, לא הוגבלה, ככל הנראה, תוחלת חייהם של בני-האדם הראשונים, ועל-כן הלכה ורבתה אוכלוסיית העולם. שאונם והמולתם של בני-האדם הפריעו את מנוחת אנליל, ועל-כן החליט להביא כליה על האנושות. לאחר המבול נוצר סדר עולמי חדש, והתרבותם של בני-האדם הוגבלה באמצעים שונים, בעיקר בקיצור תוחלת חייהם.

כדרך כל היצירות האפיות האכדיות מן האלף השני לפני הספירה, מצטיין 'אתרח'סיס' בשורות שיר קצרות מאוד, בלשון ובסגנון פשוטים וענייניים ובתיאורים תמציתיים וחדים של מעשי הגיבורים. החזרות האפיות הקצרות והארוכות מרובות, אך התקבולת הספרותית המליצית והחגיגית, האופיינית ליצירות אפיות מאוחרות מן האלף הראשון, נעדרת מן המיתוס. במקום התקבולת הנרדפת המקובלת, מרבה המחבר להשתמש בחזרה על זוגות של שורות בשינוי של אלמנט אחד, או בתקבולת כיאסטית ובשרשור; כל אלה מעניקים למיתוס אופי ארכאי ועממי. הנוסח האשורי המאוחר מרחיב כצפוי את הסיפור ומוסיף לו פרטים רבים; אולם הוא שומר על המבנה הפרוזודי הכללי של הנוסח העתיק ואינו מאריך את שורות השיר. בניגוד לנוסח האשורי של 'עלילות גלגלמש', אין לראות בו יצירה עצמאית ומקורית, ולפיכך אפשר להסתייע בו להשלמת הקטעים החסרים בנוסח העתיק בלי לפגוע בסגנון השירי של נוסח זה.

ביבליוגרפיה:
כותר: אתרח'סיס : סיפור המבול הבבלי
שם ספר: בימים הרחוקים ההם : אנתולוגיה משירת המזרח הקדום
מחברים: ש', שפרה ; קליין, יעקב
תאריך: 1996
הוצאה לאור : עם עובד
בעלי זכויות: עם עובד
מאגר ספרות הקודש | מאגר מידע |
פורום | קהילת מורים | אחיתופל | מקראנט ילדים | מקראוידאו | חדש בתנ"ך
חברי מקראנט | צור קשר | עזרה | תמיכה טכנית


סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך