עמוד הבית > מבוא למקרא


 
ספר תורה שכתב לעצמו ר' ניסים בן ראובן גירונדי (הר"ן)
 


ספר תורה שכתב לעצמו ר' ניסים בן ראובן גירונדי (הר"ן)

כתב-יד. ברצלונה. לפני 1336. מגילת גוויל בצבע חום, אורכה כ-28 מ' וגובהה 0.47 מ'. כתב ספרדי. ע"פ לוחית ההקדשה מכסף שהיתה צמודה למפה שעטפה את ספר התורה, הוכנס הספר לבית הכנסת "קהלת יעקב" בברצלונה על ידי רבינו נסים, בה' בסיון ה' אלפים צ"ז (1336).


לתמונה מוגדלת


רבינו נסים, ראש ישיבה ורב בברצלונה (1375-1315 בערך) מגדולי חכמי ההלכה בספרד. מפרש התלמוד והלכות הרי"ף.
ערכו של הספר רב לחקר תולדות המסורות והכתב בספרי תורה קדומים, צורת הפרשיות הפתוחות והסתומות, צורת השירות, חסרות ויתירות וכו'. ר' שמעון בן צמח דוראן ב"ספר התשב"ץ" (תשובה נא) הסתמך על ספר זה כדי להכשיר דוגמת אותיות שבו (האות קוף, שהר"ן כותבה בצורתה הקדומה – רגלה דבוקה לגגה): "שמעתי כי הרב ר' נסים גרונדי ז"ל שהיה בברצלונה והיה רבם של רבותי ז"ל שכתב ספר תורה לעצמו, והיו רגלי הקו"ף דבוקות לגגם". בצורת הפרשיות הסתומות הידד הכותב לעשותן באופן שיתאים גם לדעת ר' יעקב בר' מאיר (רבנו תם) ור' אשר בר' יחיאל (הרא"ש): שתתחיל הפרשה בסוף שיטה, שבאמצעה נשאר רווח ובראשה כתב של סוף הפרשה הקודמת.


מעברה השני של הידיעה הראשונה כתב ר' ראובן, בנו של הר"ן, מליצה חרוזה – דברי עדות על חורבן קהילות ספרד בגזירות קנ"א (1391) ועל הצלת משפחתו והצלת הספר הזה:
"ספדי תורה קדושה והדורה ולבשי כסות השחורה. כי מפרשי אמריך ברורה נפלו באש המדורה. שלשה חדשים פשטה אש תבערה בק"ב בנ"י (בקהילות קודש בני ישראל] בגלות ספרד המרה, מר"ח [מראש חודש] תמוז שנת אלף שלש מאות וכ"ג לחרבן, צרה ותוכחה חמת ה' נתכה, כמהפכת סדו"ע [סדום ועמורה] נהפכה. אוי לנו על קהלות הקדוש' [ות] בערי ממלכת קשטיליא טוליטולא שביליא מיורקא קורדובא ואלנסיא ברצלונה ארגוואן [אראגון] בגנאדה ובששים ערים סמוכים להם וכפרים בע"ל [באה עלינו] מכת חרב הרג. ואבדן, שמד שבי בזה, ונמכרו לעבדים ושפחות לישמעאלים. וכמאה וארבעים אלף נפשות שלא יכלו עמוד ענ"פ [על נפשם] מידי מעניהם האכזרים באו לידי המרה מדתם הטהורה. מזמן מלחמת האחים הדו"ה וד"פ [הדון הנריקי ודון פדרו] באנו למרה ופשתה הרעה ומארה אשר לא כתוב בספר התורה ומדרשות. הכו' האכזו"ק בבי"ת [הכומרים האכזרים וקשים בבית תפילתם] וההמון הפרא והידים ידי עשו שואפי דמים בצעו זממם. ולולי ה' שהיה לנו בעזרנו שכמה מנהיגי מדינות ושרים וסגנים שעמדו לנו ולכמה מאחינו להמלט במגדלים ושם קדמונו בלחם ומים. ואחי החכם דון חסדאי יש"א [ישמרהו אלוהים] בעזר השר אהובנו הצילו את משפחות[י]נו. והצלתי כל ספ"ת הק' [ספרי תורתנו הקדושה] ובתוכם ספ"ז [ספר זה] של אבא מארי נ"ר ישראל זצוק"ל. זכרה להם לטובה. ועד היום ולבנו מלא אימה ופחד וחיינו תלואים כי אין אמונה מה יהי באחריתנו. ומכל הרכוש לא נשאר בלתי גוייתנו. יה"ר [יהי רצון] יהמו רחמי אב"ש [אבינו שבשמים] עלינו ויחננו וירחם אנוס[י]נו וישיב שביתנו ובמעגלי צדק ינחנו ולשנה חדשה שנת ריוח והצלחה והיה מחנה בית ישר"ה [ישראל הנשאר] לפל[י]טה. אני המקונן על שבר בת עמי, כ"ח אלול הקנא לב"ע [לבריאת עולם], ראובן בן רבנו נסים בן רבנו ראובן גרונדי זצוק"ל אלה אזכרה באר"ש גזרה בעת צרה בגרנאדה ותהי התורה הזאת לעדה, אנ"ס [אמן נצח סלה]".אל האסופה יודאיקה תנכי"ת3

ביבליוגרפיה:
כותר: ספר תורה שכתב לעצמו ר' ניסים בן ראובן גירונדי (הר"ן)
שם ספר: אוצרות גנוזים
עורכי הספר: וייזר, רפאל ; פלסר, רבקה
תאריך: 2000
הוצאה לאור : האוניברסיטה העברית ירושלים. בית הספרים הלאומי והאוניבסיטאי
בעלי זכויות: האוניברסיטה העברית ירושלים. בית הספרים הלאומי והאוניבסיטאי
הערות: 1. מאוספי בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, תערוכה במלאת 75 שנים לאוניברסיטה העברית בירושלים.
מאגר ספרות הקודש | מאגר מידע |
פורום | קהילת מורים | אחיתופל | מקראנט ילדים | מקראוידאו | חדש בתנ"ך
חברי מקראנט | צור קשר | עזרה | תמיכה טכנית


סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך