עמוד הבית > מבוא למקראעמוד הבית > חוק וחברה במקרא

תקציר
ערך מילוני בנושא ספר הברית.

 
ספר הברית | מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
 

כינוי שנתנו חוקרי המקרא לפרקים כ"א – כ"ג בספר שמות. בפרקים אלה מתוארת כריתת הברית בין ה' ובין עם ישראל. ספר הברית כולל אסופה של חוקים שרובם מנוסחים כמקרים פרטיים, הפותחים בתנאי "אם…" (חוקים קזואיסטים). אסופת החוקים נפתחת בנושאים שבין אדם לחברו ונחתמת בנושאים פולחניים.

ביבליוגרפיה:
כותר: ספר הברית
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
מאגר ספרות הקודש | מאגר מידע |
פורום | קהילת מורים | אחיתופל | מקראנט ילדים | מקראוידאו | חדש בתנ"ך
חברי מקראנט | צור קשר | עזרה | תמיכה טכנית


סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך