עמוד הבית > נבואה > ישעיה

תקציר
קטע מתוך מבוא "דעת מקרא" לספר ישעיהו העוסק בשאלות: מדוע נקרא ספר ישעיהו בשמו? מה מקומו בתנ"ך לפי סדר המסורה ומהו לפי עדות הברייתא המובאת בגמרא?

 
ספר ישעיהו, שמו ומקומו בכתבי הקודש | מחבר: עמוס חכם
 

מוסד הרב קוק

הספר מכונה 'ישעיהו' (אצל חז"ל וברשימות המסורה בקצור: ישעיה) על שמו של הנביא שדברי נבואותיו כתובים בו, כמו שמפורש בכתובת שבראש הספר ופעמים אחדות בתוך הספר. כיוצא בזה מצאנו גם בספרי נביאים אחרים, שהם נקראים על שם הנביא הנזכר בתחילתו ושהובאו דבריו בספר (יהושע, שמואל, ירמיהו, יחזקאל). על פי סדר המסורה (של חכמי ארץ ישראל) ספר ישעיה הוא הספר החמישי בקבוצת ספרי הנביאים, ובא אחרי ספר מלכים ולפני ספר ירמיהו, וכן הוא בכל מהדורות התנ"ך הנפוצות בימינו. במהדורות האלה 'ישעיה' הוא הראשון בספרים שקוראים להם 'נביאים אחרונים'. אין מקור לחלוקה זו של הנביאים ל'ראשונים' ול'אחרונים' לא בדברי חז"ל ולא ברשימות המסורה (ודומה שזה חידושם של מדפיסי 'מקראות גדולות')(1). על פי הברייתא שבבבלי בבא בחרא יד ע"א (המוסרת, כפי שמסתבר, את שיטת המסורה של חכמי בבל) סדר הנביאים הוא: יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, ירמיה, יחזקאל, ישעיה, תרי עשר. ושאלו שם בגמרא, מדוע לא נסדר ישעיה לפני ירמיה, אף על פי שחי ופעל לפני ירמיהו, ותירצו שם בגמרא, כי הואיל וספר מלכים מסתיים בחורבן הבית, וספר ירמיהו כולו חורבן, סדרו את ירמיהו לאחר מלכים, ולאחריו את יחזקאל, שתחילתו נבואת חורבן, וסופו נבואות נחמה, ולאחריו סדרו את ישעיה שכולו נחמה. והעיר שם מהרש"א, ש'כולו' לאו דווקא, שהרי גם בישעיה יש נבואות חורבן, אלא רובו של ישעיה הוא נחמה, ו'רובו ככולו'. וכיוצא בזה יש לומר על ירמיהו, שהרי גם בו יש נבואות נחמה.

ועוד שאלו שם בגמרא, מדוע סידרו את הושע (הפותח את ספר 'תרי עשר') לאחר ישעיה, אף שהושע קדם בזמן לישעיהו (ועי' במבוא 'דעת מקרא' להושע), ותירצו, שהושע קבוע בתוך 'תרי עשר', שבו נמצאות גם נבואות חגי זכריה ומלאכי, שהם סוף הנביאים, ועל כן יש להקדים את ישעיה לפני תרי עשר(2).

הערות:
1 בלשון חז"ל 'נביאים אחרונים' הם חגי, זכריה ומלאכי. שלא קמו אחריהם עוד נביאים בישראל. ועי' כמבוא 'דעת מקרא' לנבואת עמוס.
2 א. בשתי הקושיות שהקשו בגמרא על מקומו של ישעיה בין ספרי הנביאים יש רמז לשתי שיטות אחרות בעניין סדר הנביאים. הקושיא: מדוע לא נסדר ישעיה לפני ירמיה, רומזת לסדר של חכמי המסורה שבארץ-ישראל, והוא הסדר המצוי אצלנו, כמו שביארנו; והקושיא: מדוע לא נסדר הושע לפני ישעיה, יש בה רמז לסדר שבתרגום השבעים, שבו הושע עומד בראש 'ספרי הנבואה', ולאחריו שאר נביאי תרי עשר עד האחרון שבהם, הוא מלאכי, ולאחריו ישעיה, ולאחריו ירמיה. בתרגום הרומי (ה'וולגטה') ובתרגומים המקובלים בימינו אצל אומות העולם נטו מן הסדר שבתרגום השבעים, וקיבלו בענין זה את הסדר שמצוי אצלנו - ישעיה לפני ירמיה - אף על פי שבעניינים אחרים הם הולכים לפי הסדר של תרגום השבעים.
ב. בעל 'ילקוט שמעוני' סידר את 'רמזיו' על פי שיטת הברייתא שבתלמוד בבלי, אלא שהמדפיסים הדפיסו את גוף המאמרים שבילקוט לפי הסדר הנהוג אצלנו, ורק את מספרי הרמזים ציינו כפי שציין המחבר של הילקוט.
ג. ברמב"ם ספר 'אהבה', הלכות ספר תורה (פרק ז הלכה טו), וכן ב'יורה דעה' הלכות ספר תורה (סימן ר"ג סעיף ה) הובאה הברייתא שבבבלי בבא בחרא יד ע"ב לעניין סדרן של הנביאים ושל הכתובים כהלכה פסוקה. ואולם, כאמור, בכל ספרי התנ"ך שלנו אין הסדר כך. ויש עוד עניינים רבים. שבהם התלמוד הבבלי חולק על המסורה של חכמי ארץ ישראל, ואנו נוהגים על פי המסורה ולא על פי התלמוד הבבלי.

עוד בנושא:
ספר ישעיהו, שמו ומקומו בכתבי הקודש
ישעיהו הנביא, שמו ושמות בני משפחתו
קורות חייו של ישעיהו הנביא
קורות הזמנים, שנבואות ישעיהו מוסבות עליהם
חלוקת ספר ישעיהו, תכנו וסידורו
עיקרי הלקחים העולים מנבואות ישעיהו

ביבליוגרפיה:
כותר: ספר ישעיהו, שמו ומקומו בכתבי הקודש
שם ספר: ספר ישעיהו : מפורש בידי עמוס חכם
מחבר: חכם, עמוס
עורכי הספר: מדן, מאיר ; מירסקי, ארהן ; קיל, יהודה
תאריך: 1984
הוצאה לאור : מוסד הרב קוק
הערות: 1. הדפסה שניה, תשמ"ו.
2. הספר כולל הן את טקסט המקור והן את הפירושים שנכתבו על ידי עמוס חכם.
3. תורה נביאים כתובים עם פירוש 'דעת מקרא' יוצאים לאור על-ידי האגודה להוצאת תנ"ך עם פירוש מסורתי מיסודם של משרד הדתות ומוסד הרב קוק.
4. כרך זה מופיע בסיוע קרן זכרון למען תרבות יהודית.
5. כרך זה יצא לאור בסיועו של הנדיב דוד עזריאלי ומשפחתו לעילו נשמות הוריו היקרים רפאל צבי בן מרדכי ושרה בת עזריאל עזרילביץ שנספרו בימי השואה. זכרונם לברכה.
הערות לפריט זה: 1. פרק א בספרו של  עמוס חכם "ספר ישעיהו".
2. ההקדשה שבספר: "לרעיתי דבורה מנשים באהל תברך, שלי ושלכם שלה הוא".
מאגר ספרות הקודש | מאגר מידע |
פורום | קהילת מורים | אחיתופל | מקראנט ילדים | מקראוידאו | חדש בתנ"ך
חברי מקראנט | צור קשר | עזרה | תמיכה טכנית


סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך