עמוד הבית > נבואה > ישעיה

תקציר
הסבר מקור שמו של ישעיהו ומקור שם אביו אמוץ. הסבר המשמעות של שמות הנביא וילדיו כרומזים למסר של נבואות ישעיהו. 

 
ישעיהו הנביא, שמו ושמות בני משפחתו | מחבר: עמוס חכם
 

מוסד הרב קוק

השם 'ישעיהו' הוא צירוף של השורש 'ישע' עם שם הויה, ומשקלו כמשקל השמות 'גדליהו', 'זכריהו' ודומיהם. ויש במשמעותו פנים רבות - הכרזת ביטחון : ה' הוא ישעי (השווה תה' כז א: 'ה' אורי וישעי'); הודיה לשעבר: ה' הושיע; תפילה לעתיד: ה' יושיע. בעניינו הוא קרוב לשמות: 'אלישע', 'יהושע', 'הושע', 'הושעיה'. נזכרו במקרא אנשים רבים שנקראו ישעיהו, או בצורות המקוצרות: ישעיה וישעי. הנביא ישעיהו בן אמוץ נזכר במקרא תמיד בצורה המלאה 'ישעיהו', וכן שני אנשים מבני הלויים הנזכרים בדברי הימים (דה"א כה ג, טו; כו כה). בימי עזרא ונחמיה נזכרים אנשים שונים כצורת השם הקצרה 'ישעיה' (עז' ח ז, יט ; נחמ' יא ז). וכן גם ברשימות צאצאי בית דוד בדברי הימים (דה"א ג כא) נזכר איש בשם 'ישעיה' בצורה הקצרה. התעתיקים בתרגומים העתיקים ליוונית וללטינית, ובעקבותיהם התרגומים ללשונות אירופה בימינו, משקפים את הצורה הקצרה 'ישעיה'. וכן בלשון חז"ל וברשימות המסורה מצויה הצורה הקצרה (וכבר הזכרנו זאת לעיל בפרק א).

אמוץ, אבי הנביא, נזכר במקרא פעמים אחדות, אך תמיד עם הזכרת שם בנו 'ישעיהו בן אמוץ', ואין במקרא אדם אחר בשם זה. השם 'אמוץ' עניינו 'גבור' 'אמיץ', ומשקלו כמשקל השמות 'אמון' ו'עמוס'. ואפשר שהשם הזה רומז לשבחי ה' - כלומר: ה' הוא האמוץ. ודומה לו השם 'אמציה'. ואכן אמרו חז"ל: 'אמוץ ואמציה (מלך יהודה) אחים היו' (ועי' על כך לקמן).

מפשוטם של הכתובים שבספר ישעיהו עולה, שהיו לישעיהו הנביא (לכל הפחות) שלושה בנים, ושמותיהם היו 'לאותות ולמופתים' על נבואות אביהם (יש' ח יח): 'שאר ישוב' (ז ג) - על שם 'שאר ישוב שאר יעקב אל אל גבור' (י כא); 'עמנו אל' (ז יד) - על שם 'עצו עצה ותפר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל' (ח י): 'מהר שלל חש בז' (ח ג) - על שם 'כי בטרם ידע הנער קרא אבי ואמי ישא את חיל דמשק ואת שלל שמרון לפני מלך אשור' (ח ו), ועין ב'דעת מקרא' לפסוקים האלה. ישעיהו כולל את עצמו עם בניו ואומר: הנה אנכי והילדים אשר נתן לי ה' לאותות ולמופתים (שם ח יח). מכאן, שגם שמו של הנביא עצמו רומז לעיקר עניין נבואותיו, שהן נבואות ישועה לירושלים מידי סנחריב, ונבואות ישועה מגלות בבל ולעתיד לבוא. ולשון 'ישועה' עצמו נזכר במקומות אחדים בנבואות ישעיהו, כגון: בשובה תחת תושעון (ל טו). הנה אל ישועתי.. ויהי לי לישועה (יב א): כי קרובה ישועתי לבוא (נו א). ואפשר שרמז הנביא, ששמו מתאים לנבואותיו בדיבור: ה' מבטן קראני ממעי אמי הזכיר שמי... ונתתיך לאור גויים להיות ישועתי עד קצה הארץ (מט א-ו. ועי' שם בפירוש)(1). שם אשת הנביא לא נתפרש. היא נזכרת בכינויים 'עלמה' (ז יד) ו'נביאה' (ח ג ועי' שם בפירוש).

הערות:
1 כיוצא בזה מצאנו גם בנביאים אחרים, ששמם מתאים לעניין נבואותיהם או נרמז בלשונות נבואותיהם. כגון: אליהו הנביא, שעיקר פעולתו הנבואית היתה לפרסם כי 'ה' הוא האלהים' (מ"א יח לט): יחזקאל הנביא, שדרך התנבאותו מתוארת בדיבור 'ויד ה' עלי חזקה' (יח' ג יד): מיכה. שמסיים את דבריו בתפילה 'מי אל כמוך' (מיכה ז יח): ומלאכי, האומר כנבואתו: הנני שולח מלאכי... ומלאך הברית (מלאכי ג א).

עוד בנושא:
ספר ישעיהו, שמו ומקומו בכתבי הקודש
ישעיהו הנביא, שמו ושמות בני משפחתו
קורות חייו של ישעיהו הנביא
קורות הזמנים, שנבואות ישעיהו מוסבות עליהם
חלוקת ספר ישעיהו, תכנו וסידורו
עיקרי הלקחים העולים מנבואות ישעיהו

ביבליוגרפיה:
כותר: ישעיהו הנביא, שמו ושמות בני משפחתו
שם ספר: ספר ישעיהו : מפורש בידי עמוס חכם
מחבר: חכם, עמוס
עורכי הספר: מדן, מאיר ; מירסקי, ארהן ; קיל, יהודה
תאריך: 1984
הוצאה לאור : מוסד הרב קוק
הערות: 1. הדפסה שניה, תשמ"ו.
2. הספר כולל הן את טקסט המקור והן את הפירושים שנכתבו על ידי עמוס חכם.
3. תורה נביאים כתובים עם פירוש 'דעת מקרא' יוצאים לאור על-ידי האגודה להוצאת תנ"ך עם פירוש מסורתי מיסודם של משרד הדתות ומוסד הרב קוק.
4. כרך זה מופיע בסיוע קרן זכרון למען תרבות יהודית.
5. כרך זה יצא לאור בסיועו של הנדיב דוד עזריאלי ומשפחתו לעילו נשמות הוריו היקרים רפאל צבי בן מרדכי ושרה בת עזריאל עזרילביץ שנספרו בימי השואה. זכרונם לברכה.
הערות לפריט זה:

1. פרק ב בספרו של עמוס חכם "ספר ישעיהו".
2. ההקדשה שבספר: "לרעיתי דבורה מנשים באהל תברך, שלי ושלכם שלה הוא".

מאגר ספרות הקודש | מאגר מידע |
פורום | קהילת מורים | אחיתופל | מקראנט ילדים | מקראוידאו | חדש בתנ"ך
חברי מקראנט | צור קשר | עזרה | תמיכה טכנית


סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך