עמוד הבית > סיפורי הראשית > סיפור הבריאה

תקציר
לסיפור הבריאה בבראשית א, א- ב,ג מבנה ספרותי ברור ומתוכנן היטב. דף המידע מתאר מבנה זה ומדגים הן את השימוש בנוסחאות והן את הגיוון והשינוי מפסקה לפסקה בסיפור.

 
מבוא לפרשת הבריאה : המבנה הספרותי | מחבר: יצחק אבישור
 

דברי הימים הוצאה לאור

הפרשה המתארת את בריאת העולם ומלואו במשך שבעה ימים מורכבת מפתיחה ומשבע יחידות ספרותיות (פיסקאות), שסממנים צורניים חיצוניים מפרידים ביניהן. הפתיחה הקצרה (פסוקים א-ב) מתארת את מצב היקום שלפני הבריאה, ואחריה באות שש פיסקאות הנתונות במסגרת נוסחה קבועה "ויאמר אלהים" – "ויהי ערב ויהי בקר יום פלוני". בפיסקה השביעית, אשר בה מגיע הסיפור לשיאו, משתנה המבנה הסכמתי-הסטראוטיפי, ורק זכרן של הנוסחאות מהדהד בהזכרת "אלהים" ו"היום השביעי". הפתיחה, ושבע הפיסקאות הבאות אחריה, מרותקות לחטיבה ספרותית אחת באמצעות מסגרת, שהיא צירוף זהה בפתיחת הפרשה ובחתימתה: "בראשית ברא אלהים" – "אשר ברא אלהים לעשות". מסגרת זו היא לא רק סממן צורני, המורה על גבולותיה של היחידה הספרותית, אלא גם סממן תימטי-תוכני, הרומז לנושא המרכזי של הפרשה – מוטיב הבריאה.

לסיפור הבריאה צורה מעין אפית, שיש בה חזרות מרובות על נוסחאות, צירופי-מלים, מלים בודדות ושורשי מלים. בחינה ספרותית של פרשת הבריאה מראה על תוכנית מחושבת ומדוקדקת בחזרות הללו, הן מבחינת מספרן, הן מבחינת מקומן, במיוחד בחזרות המתארות צו וביצועו. אך תיאורים אלה אינם חוזרים ונשנים מלה במלה, אלא (בהתאם לדרכי הסגנון המקראי) בגיוונים ובשינויים מתמידים. שינויים אלה באים לבטל את המונוטוניות שיוצרת החזרה המילולית. למשל, אף שהצו הלאקוני הראשון "יהי אור" חוזר כלשונו בתיאור הביצוע ("ויהי אור"), הרי בהמשך אנו עדים לגיוונים שונים ולהבדלים מרחיקי לכת בין הצו וביצועו. הנוסחה "ויהי כן" חוזרת בפרשה שש פעמים. רק בפעם הראשונה היא נשארת כמות שהיא, ללא פירוט (פסוק ט), ואילו בכל המקומות האחרים בא אחריה תיאור הביצוע, שלעיתים הוא מפורט יותר מן הצו עצמו. הרחבות האפית ניכרת גם בשימוש בצירופי מלים נרדפות או קרובות זו לזו במשמעותן, במקום במלה אחת: תהו ובהו (ב); דשא עשב (פסוקים יא, יב); ועוד.

לפריטים אחרים קשורים לנושא:
מבוא לפרשת הבריאה : המבנה הספרותי
מבוא לפרשת הבריאה : ייחודו של תיאור הבריאה
מבוא לפרשת הבריאה : סיפורי בראיה קדומים
מבוא לפרשת הבריאה : תפיסת הבריאה בישראל - הייחוד והשוני

ביבליוגרפיה:
כותר: מבוא לפרשת הבריאה : המבנה הספרותי
מחבר: אבישור, יצחק
שם ספר: עולם התנ"ך
עורך הספר: הרן, מנחם
תאריך: 1983-1996
הוצאה לאור : דברי הימים הוצאה לאור
בעלי זכויות: דברי הימים הוצאה לאור
הערות: 1. ‫מאושר על-ידי משרד החינוך והתרבות.
2. האנציקלופדיה מורכבת מ- 24 כרכים.
הערות לפריט זה: 1. הפריט לקוח מתוך כרך א' - בראשית, בעריכת משה ויינפלד.
מאגר ספרות הקודש | מאגר מידע |
פורום | קהילת מורים | אחיתופל | מקראנט ילדים | מקראוידאו | חדש בתנ"ך
חברי מקראנט | צור קשר | עזרה | תמיכה טכנית


סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך