עמוד הבית > נבואה > ירמיהעמוד הבית > תקופת המלוכה

תקציר
דף המידע מתאר את הרקע ההיסטורי לנבואת ירמיהו על שלם בן יאשיהו מלך יהודה, ירמיהו כב י-יב. בהסתמך על מקורות מקראיים וכתובות בבליות מתואר מצבה הפוליטי של יהודה בתקופה זו.

 
הנבואה על שלם בן יאשיהו | מחבר: יאיר הופמן
 

דברי הימים הוצאה לאור

הרקע לנבואה על שלם הוא מותו של יאשיהו אביו בקרב עם פרעה נכה מלך מצרים. הקרב נערך בבקעת מגידו בשנת 609 לפה"ס, והוא מסמל יותר מכל אירוע אחר את ראשית הידרדרותה של ממלכת יהודה.

במלכים ב-כג, כט-ל מסופר על מותו של יאשיהו ועל המלכת בנו, אך שם לא נתפרש הרקע למאורעות הללו. כרוניקות של נבופלאסר מלך בבל מבהירות את הנסיבות לאירועי השנה השבע עשרה למלכותו, היא שנת 609 לפה"ס. וכך הוא מספר: "בחודש תמוז עברו אשוראבלט מלך אשור וצבא גדול של מצרים, שבא לעזרתו, את נהר פרת ופנו לכבוש את חרן. הוא שם מצור על העיר ונכנס לתוכה, אך צבא המשמר, שהציב מלך אכד במקום, הרג אותם... עד חודש אלול הוא תקף את העיר, אך לא השיג דבר והם שבו..." מכאן שפרעה יצא לסייע למלך אשור במלחמתו בבבל. למעשה, היה זה חלק מן המאבק על ההגמוניה באיזור הקשת הפוריה כולו. האימפריה האשורית החלה להתמוטט כמה שנים קודם לכן, כאשר כרתו בבל ומדי ברית וכבשו חלקים מן הממלכה האשורית. בשנת 610 לפה"ס נכבשה חרן מידי האשורים, ומתברר שמצרים חששה מפני עלייתם של הכוחות החדשים – חילות בבל ומדי – והעדיפה לתמוך באשור הנלחשת, כנראה משום סברתה, שכך תצליח לחזק את מעמדה היא. יאשיהו יצא איפוא לעצור בעד מלך מצרים ולמנוע בעדו מלסייע לאשור. היתה זו מדיניות פרו-בבלית מובהקת המבוססת על שיקולים גיאו-פוליטיים, שזמן קצר לאחר מכן הוכחו כמוצדקים: יאשיהו היה סבור שהמאבק בין הכוחות העיקריים לא יסתיים בניצחון אשור, וכך אכן היה. אלא שיאשיהו לא הצליח לעצור בעד פרעה ונהרג בקרב, ובמקומו הומלך בנו יהואחז, ששמו הוסב לשלם, כנראה לרגל המלכתו (ושמא להיפך, יהואחז הוא שהיה שמו המלכותי של שלם).

על-פי הכתובת של נבופלאסר, שחלקה הובא לעיל, הגיע פרעה נכה לחרן בחודש תמוז, ויהואחז הומלך בעקבות מות יאשיהו חודשים ספורים קודם לכן (קשה לקבוע במדויק את התאריך). בספר מלכים נאמר, שיהואחז מלך שלושה חודשים, ואז אסרו פרעה, שישב ברבלה, בארץ חמת, והמליך במקומו את אחיו יהויקים (מלכים-ב כג, לב-לד). אם קרה דבר זה לפני המצור של חרן, שהחל בתמוז, נמשכה תקופת מלכותו של יהואחז על פני החודשים ניסן, אייר וסיוון. ואם אירע מאסרו של יהואחז לאחר שהופסק המצור, בחודש אלול, מלך יהואחז מחודש סיוון לערך.

[י] אל תבכו למת... בכו בכו להלך. דברי ירמיהו נאמרו בעקבות הדחתו של יהואחז. משמעותם ברורה: מלכים נהרגים במלחמות, ומותו של יאשיהו, כשהוא לעצמו, אין בו משום מפנה מכריע במעמד ישראל. אך הגליית יהואחז והמלכת יהויקים בדברו של מלך נוכרי מציינות את ראשיתה של תקופה חדשה (גורלו של יהויכין, בן יהויקים, היה דומה לגורל דודו יהואחז: גם הוא מלך שלושה חודשים בלבד והוסר מכיסאו על-ידי מלך זר, הפעם מלך בבל).

לפריטים אחרים קשורים לנושא:
הנבואה על שלם בן יאשיהו
הנבואה על יהויקים
הנבואות על יהויכין
גלות יהויכין על רקע המקורות הבבליים
מעמד יהויכין בגלות בבל

ביבליוגרפיה:
כותר: הנבואה על שלם בן יאשיהו
מחבר: הופמן, יאיר
שם ספר: עולם התנ"ך
עורך הספר: הרן, מנחם
תאריך: 1983-1996
הוצאה לאור : דברי הימים הוצאה לאור
בעלי זכויות: דברי הימים הוצאה לאור
הערות: 1. ‫מאושר על-ידי משרד החינוך והתרבות.
2. האנציקלופדיה מורכבת מ- 24 כרכים.
הערות לפריט זה: 1. מתוך הכרך ירמיה בעריכת פרופ' יאיר הופמן.
מאגר ספרות הקודש | מאגר מידע |
פורום | קהילת מורים | אחיתופל | מקראנט ילדים | מקראוידאו | חדש בתנ"ך
חברי מקראנט | צור קשר | עזרה | תמיכה טכנית


סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך