עמוד הבית > נבואה > ירמיהעמוד הבית > תקופת המלוכה

תקציר
קטע מכרוניקה בבלית המתאים לסיפורו של יהויכין מלך יהודה כפי שהוא מסופר בירמיהו ומוסיף עליו פרטים. יהויכין עלה למלוכה בסמוך למצור של הבבלים על ירושלים, מלך 3 חודשים והוגלה לבבל.

 
גלות יהויכין על רקע המקורות הבבליים | מחבר: יעקב קליין
 

דברי הימים הוצאה לאור

גורלו הטראגי של יהויכין, המלך הצעיר שמלך בירושלים כשלושה חודשים בלבד (השווה מלכים-ב כד, ה; דברי-הימים-ב לו, ט), הוגלה עם אמו ובני משפחתו לבבל (השווה פסוקים כד-כז; מלכים-ב כד, י-טז; דברי-הימים-ב לו, י), ונאלץ לבלות את שארית ימיו בשבי (השווה פסוקים כח-ל; מלכים-ב כה, כז-ל; ירמיה נב, לא-לד), מהווה דוגמה קלאסית לפתגם הציני "אבות אכלו בסר ושני בנים תקהינה" (ירמיהו לא, כח; יחזקאל יח, ב). אביו, יהויקים, שהיה משועבד לנבוכדנאצר מלך בבל במשך שלוש שנים, מרד בבבלים מתוך תקוות שווא, שהמצרים יתמכו תמיכה צבאית בשאיפותיו לעצמאות (מלכים-ב כד, א-ב). יהויקים מת בשנת 598 לפה"ס, בנסיבות לא ברורות, ויהויכין בן השמונה עשרה ירש מאביו ממלכה מתפוררת ומפולגת בין מחנה פרו-בבלי (שעמו נמנה גם ירמיהו) ובין מחנה פרו-מצרי, ממלכה שהיתה נתונה בעיצומו של מרד בממלכת בבל האדירה. ייתכן שבעת עלותו על כס המלוכה כבר צרו הבבלים על ירושלים.

קטע קצר בכרוניקה של מלכי בבל, שנתגלה ופוענח בשנות השישים (13-11 BM 29146 rew.), מאשר את פרשת כיבוש העיר והגליית יהויכין ושופך עליה אור חדש: "בשנה השביעית, בחודש כסלו, אסף מלך אכד (=נבוכדנאצר) את חילו, וילך אל ארץ חתי (= סוריה וארץ ישראל), ויחן על עיר יהודה (äl: Yahudu); ובחודש אדר, ביום השני (לחודש), תפס את העיר וילכוד את המלך; מלך כלבבו הפקיד בתוכה, ויקח ממנה מס כבד, ויבא בבלה". מן הכרוניקה ומן המסופר במקרא אנו למדים, שיהויכין הוכתר בכ"ב במרחשוון (בשנת 598 לפה"ס). זמן קצר לפני (או אחרי) עלותו על כס המלוכה שם חיל החלוץ של הצבא הבבלי מצור על ירושלים (מלכים-ב כד, י). בחודש כסלו באותה שנה (597 לפה"ס) גייס נבוכדנאצר צבא רב ועלה על ארץ ישראל זמן-מה אחרי שהגיע נבוכדנאצר אל העיר בראש צבאו העיקרי, ביום השני לחודש אדר, הסגיר יהויכין את עצמו, יחד עם אמו, נשיו ופמלייתו, למלך בבל, והעיר נכבשה בידי הבבלים. כך נזקף כיבוש ירושלים לזכותו של נבוכדנאצר ונרשם כמאורע החשוב ביותר בכרוניקה של שנתו השביעית.

מעניין שדברי הכרוניקה עולים בקנה אחד עם המסופר בקצרה בירמיה נב, כח, שלפיו הגלה נבוכדנאצר לבבל, בשנת שבע למלכו, שלושת אלפים עשרים ושלושה איש. אך נראה שהבבלים לא הסתפקו בכך, וכעבור שנה, בשנת שמונה למלך נבוכדנאצר, הגלו עוד קבוצת אנשים, שמנתה כעשרת אלפים איש (מלכים-ב כד, יב-טז).

לפריטים אחרים קשורים לנושא:
הנבואה על שלם בן יאשיהו
הנבואה על יהויקים
הנבואות על יהויכין
גלות יהויכין על רקע המקורות הבבליים
מעמד יהויכין בגלות בבל

ביבליוגרפיה:
כותר: גלות יהויכין על רקע המקורות הבבליים
מחבר: קליין, יעקב
שם ספר: עולם התנ"ך
עורך הספר: הרן, מנחם
תאריך: 1983-1996
הוצאה לאור : דברי הימים הוצאה לאור
בעלי זכויות: דברי הימים הוצאה לאור
הערות: 1. ‫מאושר על-ידי משרד החינוך והתרבות.
2. האנציקלופדיה מורכבת מ- 24 כרכים.
הערות לפריט זה:

1. מתוך הכרך ירמיה בעריכת פרופ' יאיר הופמן.

מאגר ספרות הקודש | מאגר מידע |
פורום | קהילת מורים | אחיתופל | מקראנט ילדים | מקראוידאו | חדש בתנ"ך
חברי מקראנט | צור קשר | עזרה | תמיכה טכנית


סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך