עמוד הבית > נבואה > יונה

תקציר
דף המידע מנתח את המבנה הספרותי של ספר יונה ועומד על המקבילות הרעיוניות והלשוניות בין שני חלקי הספר.

 
מבוא לספר יונה : מבנה הספר | מחבר: יאיר זקוביץ
 

דברי הימים הוצאה לאור

ספר יונה נחלק לשני חלקים: השליחות הראשונה (פרקים א-ב) והשליחות השנייה (פרקים ג-ד). כל חלק מורכב משלוש תמונות.

השליחות הראשונה:
א, א-ג: הטלת השליחות על יונה וניסיון הבריחה שלו
א, ד-טז: הלקח על הים – אין לברוח מפני ה'
ב, א-ב, יא: יונה במעי הדג, מתפלל ונושע. פסוקים ג-י, שהם מזמור תודה המשולב בתמונה זו, קשורים קשרים אסוציאטיביים עם הסיפור, ודומה שנוספו עליו במאוחר.

השילחות השנייה:
ג, א-ד: הטלת השליחות וביצועה
ג, ה-י: חזרת אנשי נינוה בתשובה ומחילת ה' להם
ד, א-יא: תפילתו-תלונתו של יונה, ולמידתו את הלקח שביקש ה' ללמדו.

בין שני חלקיו של הספר ניכרת סימטריה: נוסח הטלתן של שתי השליחויות הוא זהה כמעט לגמרי מבחינה לשונית (וראה בגוף הביאור); אפילו עיצוב הבריחה (א, ג) ועיצוב מילוי השליחות השנייה (ג, ג) פותחים באותן מלים ממש: "ויקם יונה".

בשני חלקי הספר מופיעים בתמונה השנייה גויים, ובשתי התמונות הם מצטיירים בדמות חיובית בהשוואה לדרך שבה מצטיירת דמותו של יונה: בחלק הראשון – הגויים הם יורדי הים, המבקשים להימנע עד כמה שידם מגעת מהשלכת יונה הימה, ועושים זאת רק לאחר שמתברר להם שזהו רצון ה'. הם יראים את ה', זובחים לו זבחים ונודרים נדרים. בחלק השני – הגויים הם תושבי נינוה ומלכם, החוזרים בתשובה גמורה.

דמות המלך מקבילה לדמות רב-החובל: שניהם מגלים אמונה באלוהים כשהסכנה מרחפת מעל ראשם, אף שאינם בטוחים כי גילוי האמונה אכן יושיעם, ואף הלשון דומה: "ויקרב אליו רב החבל ויאמר לו... קום קרא אל אלהיך אולי יתעשת האלהים לנו ולא נאבד" (א, ו); "ויגע הדבר אל מלך נינוה... ויזעק ויאמר... ויקראו אל אלהים בחזקה... מי יודע ישוב ונחם האלהים... ולא נאבד" (ג, ו-ט).

בתמונה השלישית שבכל אחד משני החלקים פונה יונה בתפילה לה': בחלק הראשון זוהי תפילה להצלתו, שאין המספר טורח להתעכב עליה ולפרטה (וראה, כאמור, דברינו על משניות המזמור), ובחלק השני זוהי תפילה המביעה את עוגמת נפשו של יונה על הצלת אנשי נינוה. תפילה זו אף זוכה למענה מפורט מפי ה', באומר ובמעש (ד, י-יא).

לפריטים אחרים קשורים לנושא:
מבוא לספר יונה : מקומו של ספר יונה באסופת ספרי המקרא
מבוא לספר יונה : יונה בן אמיתי בספר מלכים
מבוא לספר יונה : מבנה הספר
מבוא לספר יונה : מגמת הספר
מבוא לספר יונה : אמצעים ספרותיים בספר
מבוא לספר יונה : שמות האלוהות בספר
מבוא לספר יונה : לשונו של הספר
מבוא לספר יונה : מועד חיבורו של הספר

ביבליוגרפיה:
כותר: מבוא לספר יונה : מבנה הספר
מחבר: זקוביץ, יאיר
שם ספר: עולם התנ"ך
עורך הספר: הרן, מנחם
תאריך: 1983-1996
הוצאה לאור : דברי הימים הוצאה לאור
בעלי זכויות: דברי הימים הוצאה לאור
הערות: 1. ‫מאושר על-ידי משרד החינוך והתרבות.
2. האנציקלופדיה מורכבת מ- 24 כרכים.
הערות לפריט זה:

1. מתוך הכרך תרי עשר א' בעריכת פרופ' זאב ויסמן.

 

מאגר ספרות הקודש | מאגר מידע |
פורום | קהילת מורים | אחיתופל | מקראנט ילדים | מקראוידאו | חדש בתנ"ך
חברי מקראנט | צור קשר | עזרה | תמיכה טכנית


סנונית גשר מט"ח אבי חי מפמ"ר תנ"ך